Chương trình sử dụng thử Chuột, Phím, Headphone Coolor Plus

  18/03/2016

 

Khách hàng có nhu cầu sử dụng thử sản phẩm phím chuột, phone Coolor Plus. Vui lòng liên hệ để sử dụng thử 15 ngày 

 

 

Bình luận