[Hướng dẫn] Cấu hình Boot từ card lan trên mainboard MSI

  05/03/2016

Bước 1  :  Khởi động nguồn từ máy tính, bấm nút DEL (Delete) liên tục để vào Bios.

Bước 2: Tại giao diện BIOS --> Chọn mục Settings

Bước 3: Chọn mục Advanced

Bước 4: Tại mục Advanced --> Chọn Integrated Peripherals

Bước 5: Chọn Enabled mục LAN Option ROM 

Bước 6: Nhấn nút Esc trên bàn phím để thoát khỏi giao diện BIOS

Bước 7: Chọn Save Changes and Reboot để lưu lại thiết lập và khởi động lại máy trạm

Tin Học Hồng Phong

Bình luận